[1]
Hesse, C. 2022. Porträt: Mein Weg zum Data Librarian. API Magazin. 3, 2 (Juni 2022). DOI:https://doi.org/10.15460/apimagazin.2022.3.2.118.