Wang, Xingheng, Weihan Lin, Tianwen Xue, Adam Green, Limin Gu, Yansheng He, XiaoShan Huang, Zilu Jin, and Yihua Wu. “Workplace Learning in China: Transferring Training Into Practice to Improve Performance”. International Journal for Research in Vocational Education and Training 9, no. 3 (September 16, 2022): 294–315. Accessed February 8, 2023. https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup2/ijrvet/article/view/900.