Wang, Xingheng, Weihan Lin, Tianwen Xue, Adam Green, Limin Gu, Yansheng He, XiaoShan Huang, Zilu Jin, and Yihua Wu. 2022. “Workplace Learning in China: Transferring Training Into Practice to Improve Performance”. International Journal for Research in Vocational Education and Training 9 (3):294-315. https://doi.org/10.13152/IJRVET.9.3.1.