Curopos, F. (2022) „José Eduardo Agualusa et sa Robinsonne Ludo“, apropos [Perspektiven auf die Romania], (8), S. 217–228. doi: 10.15460/apropos.8.1935.