Curopos, F. (2022). José Eduardo Agualusa et sa Robinsonne Ludo. Apropos [Perspektiven Auf Die Romania], (8), 217–228. https://doi.org/10.15460/apropos.8.1935