[1]
Calvo Tello, J. 2022. Where are Romance Studies Heading? A Bibliographic Data Science Analysis Using Regression. apropos [Perspektiven auf die Romania]. 9 (Dez. 2022), 119–152. DOI:https://doi.org/10.15460/apropos.9.1894.