Jeřábek, M. (1999) “A.V. Chrenkov: Rossiysko-efiopskiye otnosheniya v XIX - natschale XX vekoff”, Aethiopica, 2(1), pp. 274-276. doi: 10.15460/aethiopica.2.1.554.