Fiaccadori, Gianfranco. 2011. “A Marginal Note to ‘Four Sistine Ethiopians?’”. Aethiopica 14 (1):136-44. https://doi.org/10.15460/aethiopica.14.1.416.