Jeřábek, M. (1999). A.V. Chrenkov: Rossiysko-efiopskiye otnosheniya v XIX - natschale XX vekoff. Aethiopica, 2(1), 274-276. https://doi.org/10.15460/aethiopica.2.1.554