(1)
Jeřábek, M. A.V. Chrenkov: Rossiysko-Efiopskiye Otnosheniya V XIX - Natschale XX Vekoff. Aethiopica 1999, 2, 274-276.