[1]
Jeřábek, M. 1999. A.V. Chrenkov: Rossiysko-efiopskiye otnosheniya v XIX - natschale XX vekoff Aethiopica 2 (1999) 274-276. DOI:https://doi.org/10.15460/aethiopica.2.1.554.