[1]
Fiaccadori, G. 2011. A Marginal Note to “Four Sistine Ethiopians?” Aethiopica 14 (2011) 136-144. DOI:https://doi.org/10.15460/aethiopica.14.1.416.