[1]
Kapeliuk, O. 2003. Gäbrä Iyyäsus Kifle, ታሪኽ ትውልዲ ልሳን ግእዝ Tariḵ tǝwlǝddi lǝssan Gǝʿǝz [History of the origin of the Gǝʿǝz language – in Tigrinya] Aethiopica 6 (2003) 263–265. DOI:https://doi.org/10.15460/aethiopica.6.1.399.