Return to Article Details Gərma Awgəččäw Dämmäqä, ቋንቋና ነገድ በኢትዮጵያ, I: የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነትና ቅድመታሪክ (ከቋንቋ አንፃር) Download Download PDF